PAPI

PAPI to bezpośredni, indywidualny wywiad kwestionariuszowy, realizowany przy użyciu ankiety papierowej. Doskonała metoda do badania skomplikowanych zagadnień, umożliwia bowiem stosowanie złożonych pytań i długich wypowiedzi otwartych.
skontaktuj się z nami