Mystery Shopping

Badanie realizowane przez audytorów. Umożliwia monitorowanie standardów obsługi klientów w punktach sprzedaży / obsługi. Dzięki temu uzyskuje się rzetelną i obiektywną informację dotyczącą jakości obsługi w placówkach danej firmy. Powinno być łączone z badaniem satysfakcji w celu porównania oczekiwań klientów z istniejącym poziomem usług.
skontaktuj się z nami