IDI's

Wywiady jakościowe z dwójką lub trójką respondentów. Stosowane w sytuacji, gdy istnieje potrzeba konfrontacji opinii bądź odmiennych postaw. Ich zderzenie wyzwala w badanych silną potrzebę obrony swoich racji, a tym samym dostarcza badaczom bogatego materiału. Realizowane najczęściej w naturalnym dla respondenta otoczeniu (mieszkanie, dom), w którym czuje się swobodnie
skontaktuj się z nami