CATI

Bezpośrednie wywiady realizowane telefonicznie, wspomagane przez aplikacje komputerowe, z wykorzystaniem ściśle przestrzeganego scenariusza. Metoda pozwala na realizowanie badań na dużych próbach, szybko i ekonomicznie. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia nam stosowanie skomplikowanych filtrów i łatwe rotowanie pytań. Ponadto, technika ta zapewnia respondentowi anonimowość co przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa oraz większej otwrtości i szczerości w udzielanych odpowiedziach.
skontaktuj się z nami