CAPI

Bezpośrednie wywiady realizowane przez komputer lub tablet. Zaletą tej metody jest możliwość zaprezentowania respondentowi plików graficznych i multimedialnych, a także przesłanie klientowi danych bezpośrednio po zrealizowaniu wywiadów. Stosowana przede wszystkim do badań ogólnopolskich.
skontaktuj się z nami
Badania w tej kategorii