Badania Shopperowe

Szeroka gama stosowanych technik i narzędzi pozwala nam na:
- zrozumienie motywów dokonywania danego zakupu,
- obserwację ścieżek zakupowych,
- ustanawianie współczynników przeliczeniowych dla Path to Purchase
- określanie czynników zakupowych będących wyzwalaczami lub też barierami.

Bezustannie przewyższamy konkurencyjne agencje badawcze. Gdy inni poruszają się w sprawdzonych przestrzeniach, my szukamy dalej i znacząco pogłębiamy analizy. Dzięki zastosowaniu eye-trackingu, metod EEG, GSR, jak i pomiaru Response Time, z powodzeniem portretujemy podprogowe procesy decyzyjne zachodzące w umysłach kupujących.


Nasze badania przyczyniają się do tworzenia bardziej przyjaznych i atrakcyjnych środowisk sprzedaży detalicznej dla kupujących, maksymalizują wpływ POSM oraz oddziaływania opakowania w miejscu zakupu, a także umożliwiają zespołom Zarządzania Kategorią Produktu stosowanie jasno sprecyzowanych spostrzeżeń na temat kupujących.
skontaktuj się z nami