Badania Satysfakcji Klienta

Badanie ankietowe realizowane metodami bezpośrednimi. Ich celem jest zmierzenie poziomu satysfakcji klienta oraz poznanie jego opinii na temat firmy/marki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych możemy precyzyjnie zidentyfikować ewentualne problemy wskazane w wynikach ankiety i zaproponować działania naprawcze.
skontaktuj się z nami