Badania niedeklaratywne

Chcąc przezwyciężyć bariery i ograniczenia klasycznych metod badawczych, wychodzimy poza deklaracje, poszukując prawdziwych przyczyn zachowań konsumentów.

Integracja metod biometrycznych pozwala nam na uzyskiwanie lepszych przewidywań, łączenie sfery emocji oraz procesów poznawczych, a także na zwiększenie dokładności i dogłębnego zrozumienia badanych zależności. Nasze analizy skoncentrowane są w trzech kluczowych obszarach:

- Uwaga,

- Emocje,

- Zaangażowanie.

Obszar Uwagi wskazuje, czy wzrok widza podąża za najważniejszymi elementami przekazu, mierzy także długość skupienia wzroku na danym obiekcie oraz ilość spojrzeń ukierunkowanych na konkretne obiekty. Analizy skoncentrowane wokół Emocji pozwalają nam na wgląd w obszar percepcji komunikatu oraz reakcji, jakie wywołuje on u odbiorcy. Trzeci z obszarów stanowi reprezentację procesów poznawczych. Obejmując zarówno świadome jak i podświadome poziomy owych procesów, określa on czy komunikat jest angażujący dla konsumentów. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat stosowanych przez nas metod biometrycznych, odwiedź www.bioscope.pl

skontaktuj się z nami